Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Liên lạc
Các bộ phận bán hàng Semi Trail.
Cấu tạo thành viên xe tải là một trong những nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc.Nhà máy của chúng tôi có một bộ thiết bị sản xuất đầy đủ, nó không chỉ có thể tạo ra các loại bán xe tải khác nhau, mà còn cung cấp các bộ phận.Chúng tôi đặt sự thỏa mãn khách hàng lên hàng đầu và tìm cách cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất và chuyên nghiệp.
Về mì ống
TY_LATEST_NEWS_BLOGS