Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Liên lạc
Thông tin vận tải

Nửa Đuôi

Thông tin vận tải

Một phần quan trọng trong dịch vụ của chúng tôi là những gói hàng tốt.Từnửa xe kéo và bộ phận xe kéolà những máy móc nặng có độ lượng tương đương với các thùng chứa chuẩn quốc tế, các kích cỡ khác nhau và các sản phẩm khác nhau đòi hỏi những phương tiện khác nhau.Dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết về cấu trúc của sản phẩm, Ultra có thể cung cấp những lời khuyên phù hợp nhất.


Chúng tôi là đối tác lâu dài với nhiều đường dây hàng biển nổi tiếng và công nhân, tức là CosCO, MỘT, PIL, MSC, CMA, v. Chúng tôi thu xếp dịch vụ đặt vé một chiều với giá hàng ngon nhất.

  • Hãy cung cấp phương thức chứa tốt nhất có thể và hiệu quả và kịp thời.

  • Sắp xếp đặt đặt đặt đặt không gian biển, hóa trang...

  • Đặt lịch hẹn để kiểm tra sản phẩm nếu cần thiết.

  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh.

  • Theo dõi tình trạng giao hàng cho đến khi nhận hàng.

  • Biển/ Railway/ Road transportation subject to your location.

  • Đóng gói: CPU hoặc SkyD trong chuẩn xuất cảng có được phép biển.