Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Liên lạc
7-17 từng mảnh semi moóc leaf spring series

Nửa Đuôi

7-17 từng mảnh semi moóc leaf spring series

Những việc cần chú ý trong tiến trình nạp đạn của xe thùng rác

Chúng tôi cung cấp mẫu 7-17 các phần con lá bán xoắn ốc bồi hoàn của vật liệu cấp cao với giá cạnh tranh.

  • Lợi
  • Khác ghi chú

Lợi thế của 7-17 từng mảnh semi moóc leaf spring series

TypeSpecificationsWeight
Seven Leaf Spring14*90*114056.7
16*9057.9
16*9062.2
16*90*97056.7
16*90*114061.2
16*7548.8
Eight Leaf Spring13*9060.2
16*9065.1
16*9074.7
16*9067.5
20*9088.5
14*9061.7
13*9056.5
13*7546.1
Nine Leaf Spring13*9066.8
16*9079.8
16*9070.2
16*9077.5
13*7554.1
18*10099.9
20*100101.5
Ten Leaf Spring13*9070.2
13*9067.6
13*9060.2
16*9085.7
16*10095.5
16*120116.7
13*9060.8
20*120144.7
13*7560.2
13*9070.7
Eleven Leaf Spring11*9068.8
13*9070.1
11*9067.6
12*100*118376.3
12*10074.9
13*9073.3
11*9065.7
Twelve Leaf Spring16*90100.9
13*9088.5
13*9085.2
13*9083.2
16*90100.8
12*10082.2
12*10092.1
Thirteen Leaf Spring10*7551.7
12*9085.5
10*10075.6
14*18*20*120282.1
Fourteen Leaf Spring12*100*114096.1
13*9098.3
14*100*1140111.5
12*10097.4
12*100102.1
12*100106
12*10099.5
14*100112.9
14*100123.4
Seventeen Leaf Spring14*18*20*120369.8
14*20*18*120370.4
14*18*20*120375.8
14*16*20327.2
14*18*20*120382.2


Các ghi chú khác 7-17 từng mảnh semi moóc leaf spring series

Ban đầu dịch vụ

  • ... giao tiếp với khách hàng, phân tích nhu cầu của họ.

  • Tìm ra giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp bằng vẽ.

  • Khuyên bạn trích dẫn khách hàng theo FOB hay CR v.

Trả tiền: 50+ trước sản xuất, 50% lưới trước khi hàng được ưu tiên.Ban giao hàng


:

Chúng tôi là đối tác lâu dài với nhiều tuyến hàng nổi tiếng và những nhà tư nhân tương lai, tức là CO, MỘT, PIL, MSC, CMA, vân vân, chúng tôi sắp xếp;

  • Hãy cung cấp phương tiện đóng gói hiệu quả tốt nhất và kịp thời.

  • Sắp xếp đặt đặt đặt đặt đặt không gian, hóa đơn...

  • Hẹn gặp nhau để kiểm tra sản phẩm nếu cần thiết.

  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để giải mã.

  • Theo vị trí giao hàng cho đến khi nhận hàng.(


) Vận chuyển: Sea/ Railway/ Road subject to your location


Paction: CBU hay SkyD in biển có ngon không? Xuất chuẩn


Để lại tin nhắn: