Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Liên lạc
Hàng lốp xe

Nửa Đuôi

Hàng lốp xe

Những việc cần chú ý trong tiến trình nạp đạn của xe thùng rác
  • Lợi
  • Khác ghi chú

Lợi thế của Hàng lốp xe

Tire ModelStandard RimPly RatingLoad Index/Speed RatingDesign Pattern Depth(mm)Tire- LoadCorresponding Pressure(kpa)
(kg)
12R22.5916150/147M153350/3075830
18152/149K3550/3250930
16150/147M16.53350/3075830
18152/149K3550/3250930
16150/147M173350/3075830
18152/149K3550/3250930
16150/147M18.53350/3075830
18152/149K3550/3250930
11R22.58.2516146/143M173000/2725830
18151/148K3450/3150930
16146/143M16.53000/2725830
18151/148K3450/3150930
16146/143M18.53000/2725830
18151/148K3450/3150930
315/80R22.5918154/151K173750/3450830
20157/154K4125/3750900
18154/151K153750/3450830
20157/154K4125/3750900
18154/151K18.53750/3450830
20157/154K4125/3750900
385/65R22.511.7518158L15.34250830
20160K4500900


Các ghi chú khác Hàng lốp xe

Dịch vụ trước bán

  • Liên lạc với khách, phân tích nhu cầu.

  • Cung cấp giải pháp kỹ thuật chuyên nghiệp bằng vẽ.

  • Giá trị của khách hàng:Dịch vụ

: 50+T tiến trước sản xuất, 50% T trước khi hàng được ưa thích hàng


Delivery:

Chúng tôi là đối tác lâu dài với nhiều hàng hải và công nhân nổi tiếng, tức là CCO, MỘT, PIL, MSC, CMA, v. Chúng tôi sắp xếp sẵn sàng

  • Hãy cung cấp đồ đạc hiệu quả và khả thi nhất và kịp thời.

  • Sắp xếp đặt đặt đặt đặt không gian biển, hóa trang...

  • Đặt lịch hẹn để kiểm tra sản phẩm nếu cần thiết.

  • Chuẩn bị giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh.

  • Theo dõi tình trạng giao hàng cho đến khi nhận hàng.(


) Vận chuyển: Sea/ Railway/ Road subject to your location


Paction: CBU hay SkyD in biển có ngon không? Xuất chuẩn


Để lại tin nhắn: