Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Foshan Ultraton Engineering Machinery Co., Ltd.
Liên lạc
Phát triển Mã hóa xanh

Nửa Đuôi

Phát triển Mã hóa xanh

Tăng tốc độ hòa nhập sâu vào ngành công nghiệp phát minh và sản xuất, nhấn mạnh phát triển các công nghệ hậu môn mới và các mô hình tổ chức trong việc vận chuyển không lái, thả và treo cổ.


Vào tháng Tư 2, 2020, Cục Tình báo quốc gia và Bộ công nghiệp và công nghệ thông tin đã đồng ý kiến về việc phát triển một nền hòa hợp sâu sắc trong ngành công nghiệp diễn xuất phát triển nhanh gọn (GYF[2020] N. 14)Không rõ ràng là ngành sản xuất dịch vụ ở các trường công nghiệp diễn xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất xuất phát biểu, quy trình phát chưa sâu, khả năng dịch vụ không thích hợp và các chính sách hỗ trợ không có hiện.Nó đưa ra các nhiệm vụ quan trọng là xây dựng các nhà hàng hậu cần thông minh và phát triển hậu cần xanh.


Tăng tốc độ gia nhập sâu rộng của 5k, dữ liệu lớn, máy tính đám mây, trí tuệ nhân tạo, hệ thống chắn và mạng internet của các thứ có liên quan tới chuỗi cung cấp sản xuất, và nâng cấp thông tin, tự động và trí thông minh của các bộ thông tin, thiết bị và hệ thống điều hành.


Hỗ trợ các công ty sản xuất để nghiên cứu và phát triển các thiết bị kỹ thuật như kho ba chiều thông minh, robot hậu cần thông minh, máy phân loại tự động, dụng cụ đóng gói tự động, xe đẩy không lái và dây chuyền lạnh, và đẩy nhanh các thiết bị kỹ thuật đương nhiên sản xuất thông minh.


thúc đẩy sự hợp tác giữa các công ty thông tin, các công ty sản xuất thông tin điện tử và các công ty phát nhanh, thúc đẩy sự phát triển và áp dụng kỹ thuật 5g trong ngành vận chuyển hàng siêu tốc,và thúc đẩy sự kết nối thông tin trong mọi khía cạnh logistics.


Hỗ trợ các công ty phát biểu để thúc đẩy sự phát triển và áp dụng các hệ thống thông minh thông tin như dò tìm cảm biến dạng, phân tích dữ liệu lớn, nhận diện hình ảnh tình báo nhân tạo, và thúc đẩy sự mường tượng, trong suốt và lần theo dấu vết của to àn bộ chuỗi hậu môn.


Xây dựng hòm đồ

Hỗ trợ cho các công ty sản xuất và phát nhanh để loại dần các chất phong bì với kim loại nặng và các chất cụ thể vượt quá mức tiêu chuẩn, và để sản xuất và sử dụng các sản phẩm siêu thư với giấy chứng nhận màu xanh lá.


Động viên các công ty sản xuất để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các chất chứa bảo vệ môi trường giá thấp, không gây ô nhiễm, có thể làm chậm và có thể tái chế được, và thành công công công công viên sản xuất các vật chất chứa màu xanh lá.


Hướng dẫn cho các công ty đưa ra các công ty để thực hiện các yêu cầu mua và sử dụng các chất chứa và tái chế.


Các công ty thể thao được khuyến khích thiết kế và áp dụng các hộp đựng các bộ phận và các bộ phận, và các gói sản phẩm đã hoàn thành cùng nhau, nâng cao cấu trúc và tiết kiệm các nguyên liệu.


Hỗ trợ các công ty phát nhanh và xưởng sản xuất để đẩy nhanh việc quảng cáo và áp dụng các tấm thảm, và tham gia tích cực trong việc xây dựng các hệ thống hóa chất xanh lá và hệ thống tái sử dụng các gói/


Chúng tôi sẽ khuyến khích các công ty biểu tình thúc đẩy việc phát triển các mô hình tổ chức vận tải tiên tiến, như việc vận chuyển chậm và di chuyển đa phương, loại bỏ và cập nhật những chiếc xe cũ, và tăng khả năng sử dụng những chiếc xe năng lượng mới.